Grimsdalen

Grimsdalen ligger på nordsiden av Rondane nasjonalpark og er et naturskjønt dalføre med store naturverdier. Dalens øvre del utgjør skillet mellom Rondane og Dovrefjell.

Grimsdalen er en av Norges vakreste og frodigste seterdaler med en del setrer som fortsatt er i drift. Elven Grimsa renner gjennom dalen og det er en flott utsikt til 2000- meterstoppene Høgronden, Midtrondene og Digerronden. I nærheten av Grimsdalen ligger det topper som ikke er så veldig høye, men hvor det er flott utsikt til mange kanter.

Sentralt i Grimsdalen ,ligger Grimsdalsmyrene naturreservat.

Nordre smedhammeren

Gygergeitene i Grimsdalen

  • Høgronden

  • Midtrondene

  • Digerronden

Skal hilse fra fjellet

Skal hilse fra fjellet 
jeg kommer med bud;
det lyste så herlig der inne.
På floene vogga myrduna brud,
mens viddene lekte så linne.

Det let i kvar busk, det var slikt et kor,
og sang til mitt øre seg søkte.
Og rypa, min elskede, møtte mitt spor,
hvor sti langs med bekken seg krøkte.

Det glitret i stryket, det blinket i vak,
og gleden i brystet mitt bruste.
Over aurete botn storfisken rak, 
mens fjellbrisen vasskorpa kruste.
Værhardt sto fjellbjørka, vindvridd og låg,
mens nevera trivelig smilte.
Og under dens lauvheng med glede jeg såg,
at villreinen stille seg kvilte.

Skal hilse fra fjellet - det evige land,
hvor moskus og jerven har bolig.
Min lengsel dit inn er blitt som en brann.
Kun der får jeg fred og blir rolig.

Av Jon Øvsteng Hov

  • Fra Nedre Dørålseter

  • Rondane

  • Barthbua

  • Fotspor i stein

  • Langs Barthstigen

Reinblom, fjellets yngste datter,
smyger seg til gubben inn,
drysser over ham din latter,
kysser ømt hans harde kinn!
Grus og stein for kveens svær,
venneløs i vind og vær. -
Reinblom, reinblom over dale,
fattigbarn i fyrstesale,
kongedatter, lys og skjær! -

Reinblom, du den gamles glede,
leker ved hans kongestol,
ser på veden dypt der nede,
strekker deg og slikker sol. -
Alltid nøysom, aldri nei,
alltid glad og lett i vei. -
Reinblom, reinblom, reinblom lille.
Om jeg kunde, som jeg vilde, -
likne deg, ja likne deg! -

Av Teodor Caspari

Allder meir vil eg her ifrå

 

 Langt inni blåe Grimsdalfjelle
der vatnet renn utu himile klår,
legg eg meg ned på eit røslyng-stelle
og drikk så lippa mi kjennest sår.
Skirare vatn finst 'kje på jorde,
det skin som dogg på bergje.
Men akte deg, det er styggeleg kaldt,
- det frøyse' kav innåt mergje.

Langt inni blåe Grimsdalsfjelle
der alderdomen vart mildar å sjå,
legg eg meg ned på eit røslyng-stelle
og ailder meir vil eg her ifrå.
Vakrare død finst 'kje på jorde,
han er som vin på tongun.
Eg berre drikk te lippa bli' sår
og blodet frøysest i longun.
 
Av Vegard Vigerust