Sjoa elv renner ut fra innsjøen Gjende (984 moh.) til tettstedet Sjoa i Gudbrandsdalen hvor den munner ut i Gudbrandsdalslågen. Elva renner gjennom Sjodalen og Heidal

Sjoa går i stryk og små fall, inkludert Maurvangfossen, fra Gjende til Øvre Sjodalsvatnet (953 moh.) og har deretter et kort fall til Nedre Sjodalsvatnet (940 moh.). Fra Gjende og nedover kalles den også Øvre Sjoa eller Gjendelva, mellom Øvre og Nedre Sjodalsvatnet kalles den Stuttelva. Stuttelva er om lag 700 meter lang og den breier seg ut i flere løp.

Sjoa går i krappe stryk til samløpet med Russa. Stuttgongfossen er flere fall, til sammen 20 meter. Det største sidevassdraget er Veo, som kommer fra området øst for Glittertind og på den siste strekningen ned mot Sjodalen har et markert gjel.Elva går i stryk og rolige partier ned til Tråsåfossen og Ridderspranget, hvor det er et trangt gjel og store jettegryter.

Fra kommunegrensen til Nedre Tråsåfossen har elven skåret seg dypt ned i fjellet. Sideelven Ner–Muru renner ut i Sjoa ovenfor Nedre Tråsåfossen som har en høyde på 20 meter. Nedenfor fossen har elven gravd seg gjennom løsmasser med bratte skrenter mot elven. Sideelven Rinda renner ut i Sjoa ved Rindhølen og nedover til Bjølstadmo bukter den seg i et juv og går i krappe stryk. Trykja renner ut i Sjoa ved Bjølstadmo og nedover til Ekre renner den rolig gjennom lanbruksområder. Gjennom Skjerdalen går Sjoa i et juv og får tilførsel av Berdøla ved enden av Skjerdalen. Elva skjærer dypt ned i øvre del av Heidal og renner i delvis kraftige stryk ned til Lågen. Tjuvspranget er et fall på 20 meter.

Jettegryter og steinhjerte