Skulle jeg, mot formodning bli salig
og komme i de saliges boliger,
da skal jeg si til erkeengelen:
--Jeg har sett noe som var hvitere enn vingene dine, Gabriel !
Jeg har sett myrulla blømme
på Lomtjennmyrene
heime på jorda

Av Hans Børli