Sogn og Fjordane er et fylke på Vestlandet og omfatter de tre distriktene Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. Fylket grenser til Hordaland i sør, Buskerud i sørøst, Oppland i øst og Møre og Romsdal i nord. Fylket har mange store og lange fjorder, som for eksempel Sognefjorden, den lengste fjorden i Norge. I tillegg befinner Jostedalsbreen på hele 487 km² seg her. Det er den største isbreen på det europeiske fastlandet.Ytterst mot havet ligger Norges vestligste by, Florø.

Urnes stavkirke er en stavkirke på gården Ornes på sørsiden av Lustrafjorden i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke i Norge.
Kirken er datert til rundt 1140, og selv om dateringen er usikker, er den en av de eldste stavkirkene. Den er også arktitektonisk og kulturhistorisk unik blant de gjenværende stavkirkene på grunn av treskjæringsarbeidene og den omfattende innvendige dekoren. Den ble i 1979 tatt med på UNESCOs verdensarvsliste som en av de to første norske oppføringene.

 • Urnes stavkirke

  Portalen som er satt inn i veggen på nordsiden, var tidligere hovedportalen, vestportalen, i den eldre kirken fra ca. 1070–80. Det har vært gjort en rekke forsøk på å tyde ikonografien, og man tror det kan være ormer som slynger seg oppover. Nederst står et dyr med fire føtter som biter i ormen. En vanlig tolkning er at dette symboliserer kampen mellom ondt og godt.

 • Gammel dekor på Urnes stavkirke

  Kirken er regnet for å være den eldste eksisterende stavkirken i Norge, men det er spor etter eldre kirker på samme sted. Nyere forskning har påviset at det har stått tre kirker på tuften tidligere,og at Urnes derfor kan ha vært kirkested helt tilbake til tiden for kristningen av Norge

TURISTVEGEN LANGS LUSTRAFJORDEN

 • LERUMS SAFTFABR. MUSEUM

  Den første Lerum safta vart kokt ein augustdag i 1907 i den vesle grenda Leri på Sørheim i Luster i Sogn. Kari og Nils Hansson Lerum dreiv landhandel, Bui, og tok imot bær frå bøndene i området. Bæra vart sende vidare med båt til Bergen. Ein dag vart to stampar med bringebær ståande att på kaia, desse vart det laga saft av. Dette vart starten på Lerum eventyret.

 • LERUMS SAFTFABR. MUSEUM

  Nils hadde drive landhandel i fleire år. To år etter at den første safta vart kokt, vart Safthuset, den første fabrikken opna. I dag framstår både landhandelen og safthuset som museum . Publikum får sjå korleis saft og syltetøy vart laga for meir enn 100 år sidan. I landhandelen får dei sjå korleis handelen føregikk i den tida.

FEIGUMFOSSEN I LUSTER

Tindevegen til Øvre Årdal

Høyeste punkt på Tindevegenn

Øvre Årdal

Øvre Årdal

Fjellovergangen fra Øvre Årdal til Tyin