TROLLVEGGEN

Møre og Romsdal, fylke som omfatter kysten fra Vanylvsfjorden innenfor Stad i sør til øya Smøla og Tjeldbergodden i Aure på fastlandet i nord, samt fjord- og fjellområdene innenfor. Fylket grenser i nordøst og øst mot Sør-Trøndelag, i sørøst mot Oppland, i sør mot Sogn og Fjordane og i nordvest mot Norskehavet. En vanlig inndeling av fylket er den gamle fogderiinndelingen i Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre.

Møre og Romsdal fylke fikk en fast og entydig geografisk avgrensning i 1704 etter å ha hatt en noe uklar og varierende avgrensning og forvaltning fra 1660-årene da fylkene (før 1919 kalt amt) ble etablert i kjølvannet av innføringen av eneveldet i Danmark-Norge. Også navnsettingen på fylket har variert. Det het for eksempel Romsdals amt før 1919 og Møre fylke i årene 1919–35.

Navnet. Møre kommer av norrønt mærr, 'land', trolig sammenheng med norrønt marr, 'hav', det vil si 'landet ved havet' eller 'myrlandet'. Romsdal har sammenheng med elvenavnet Rauma, muligens av straumr, 'strøm'.

 • Sykkelbygda Eresfjord

  72 fargerike sykler er plassert ut overalt i bygda og profilerer Eresfjord som sykkelbygda framfor noen.

 • Eresfjord

  Eresfjord er ei bygd i Nesset kommune og Møre og Romsdal fylke. Stedet har cirka 450 innbyggere. Bygda er spesielt kjent for sine fjell og tilhørende turområder.

 • Hestefølge i Øvstedalen

 • Øvstedalen i Tresfjord

Gammel steinbru i Tresfjord

Trollstigen

Trollstigvegen (ofte kalt Trollstigen eller bare Stigen) er et veistykke på fylkesvei 63 i Rauma kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Trollstigveien forbinder Valldal på Sunnmøre med Åndalsnes og Romsdalen. I dette bratteste partiet går veien i sikksakk fra innerst i Isterdalen opp til Stigrøra.

Fjellovergangens høyeste punkt er Alnesreset med kommunegrensen, 850 meter over havet. Veibanen er nå 4 til 6 meter bred, mer ved møteplasser, da veien ble åpnet var veibanen 3 til 4 meter. Det er elleve hårnålssvinger på Trollstigvegen, hver med en radius på cirka 10 meter, og det er bro like under den 180 meter høye Stigfossen. Ved stor vannføring i fossen står vannspruten inn over broen.

 • Utsikt mot Molde

 • Hvitveisblomstring

 • Med vind i seilene

Gudbrandsjuvet

Gudbrandsjuvet er eit 5 meter smalt og 20-25 meter høgt juv som elva Valldøla presser seg gjennom. Juvet ligg lett tilgjengeleg ved riksveg 63 mellom Valldal og Trollstigen. Vatnet har forma eit system av djupe jettegryter og finurlege formasjonar. Der er omlag like djupt under vassoverflata som det er høgt over.<br><br>

Etter ei segn på 1500-talet er juvet oppkalla etter mannen Gudbrand som stakk av med ei brud, og redda seg frå forfylgjarane ved å hoppe over juvet der det er smalast. Gudbrand vart lyst fredlaus og levde resten av livet i ei steinhytte i ein av sidedalane ovanfor Gudbrandsjuvet. Denne dalen vert kalla Gudbrandsdalen den dag i dag. Men segna fortel ingeting om han fekk med seg bruda over juvet eller ikkje.